Žádanky

 

Součástí každého klinického vzorku zasílaného do laboratoře musí být přesně a čitelně vyplněná žádanka. Formuláře žádanek si smluvní lékaři mohou objednat přímo v laboratoři STAFILA, spol. s r.o. nebo vytisknout z webových stránek www.stafila.cz.

Nezbytnou identifikaci pacienta a biologického materiálu na žádance tvoří nejméně:

  • číslo pojištěnce (rodné číslo, u cizinců jiná jednoznačná identifikace),
  • příjmení a jméno,
  • údaj o zdravotní pojišťovně, případně poznámka samoplátce
  • IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, odbornost, kontakt,
  • základní diagnóza,
  • požadovaná vyšetření,
  • urgentnost dodání výsledků („STATIM“),
  • datum a čas,
  • datum a čas přijetí vzorku laboratoří,
  • identifikace osoby provádějící odběr (podpis).

Žádanka na laboratorní vyšetření - Biochemie, hematologie, imunologie, serologie, PCR

Žádanka na mikrobiologické vyšetření - mikrobiologie, PCR

nahoru