Od roku 2010 jsme akreditováni ČIA, dle normy ČSN EN ISO 15189 v platném znění, jako zdravotnická laboratoř včetně odběrových míst.

Přístrojové vybavení laboratoře patří mezi nejmodernější a kvalita prováděných vyšetření je pravidelně kontrolována systémem externí kontroly kvality SEKK a mezinárodním referenčním institutem pro bioanalytiku RfB.

Laboratoř splňuje v maximální míře kritéria těchto externích kontrol kvality:

  • 2010 - 2013: Osvědčení o akreditaci, norma ČSN EN ISO 15189:2007 pro zdravotnickou laboratoř č. 8096 vydané, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. – platnost do roku 2013

Reakreditace

  • 2013 - 2015: Osvědčení o akreditaci, norma ČSN EN ISO 15189:2007 pro zdravotnickou laboratoř č. 8096 vydané, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. – platnost do roku 2018
  • 2015 - 2018: Osvědčení o akreditaci, norma ČSN EN ISO 15189:2013 pro zdravotnickou laboratoř č. 8096 vydané, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. - platnost do roku 2018

 

nahoru