Stafila K.S.

nestátní zdravotnické laboratorním zařízení zabývající se biochemickými, hematologickými, serologickými a mikrobiologickými vyšetřeními.

Laboratoř STAFILA je nestátní zdravotnické laboratorní zařízení zabývající se biochemickými, hematologickými, serologickými a mikrobiologickými vyšetřeními.

Byla založena v roce 1993. Hlavní podíl na činnosti mají vyšetření pro praktické a specializované lékaře. Zabývá se i zpracováním bioilogického materiálu pro veterinární medicínu.

Hlavní laboratoř je v Českých Budějovicích. Pro zajištění požadavků preanalytické fáze jsou zřízena detašovaná pracoviště (odběrová místa) v Českých Budějovicích, Vodňanech, Strakonicích a Kaplici.

STAFILA je akreditována ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189.

Přístrojové vybavení laboratoře patří mezi nejmodernější a kvalita prováděných vyšetření je pravidelně kontrolována systémem externí kontroly kvality SEKK a mezinárodním referenčním institutem pro bioanalytiku RfB (Referenzinstitut für Bioanalytik). Laboratoř splňuje v maximální míře kritéria těchto externích kontrol kvality. 

Veškerá přeprava biologického materiálu a distribuce papírových výsledků jednotlivým lékařům je zajištěna vlastní svozovou službou. Export výsledků zajišťujeme samozřejmě i v elektronické podobě. U urgentních (statimových) vyšetření jsou výsledky okamžitě předány elektronicky i telefonicky.

nahoru