Biochemie a hematologie

Naše laboratoř klinické biochemie provádí diagnostiku séra, plazmy, kapilární krve, moče, stolice. Provádíme také tzv. „statimová vyšetření“. Vedle rutinních biochemických vyšetření provádíme řadu metod specificky pro klinické pracoviště (endokrinologická vyšetření sex hormonů, panel hormonů štítné žlázy, zánětlivé markery, onkologické markery, serologická vyšetření a diabetologická vyšetření).

Laboratoř klinické hematologie provádí rutinní hematologická vyšetření (krevní obraz a základní homokoaguační vyšetření), vyšetření těhotných žen pro prenatální poradny (krevní skupina, screening protilátek) a tzv. „statimová vyšetření“.

Serologie

Sérologická laboratoř nabízí široké spektrum vyšetření pro diagnostiku virových a bakteriálních nákaz a parazitů.

Mikrobiologie

Mikrobiologická laboratoř nabízí mikrobiologická vyšetření z běžně získávaných biologických materiálů (krev, moč, další tělní tekutiny, stolice, výtěry a stěry z různých částí lidského těla).

Přesný přehled vyšetření je uveden na žádankách. Pokud Vámi požadovaná vyšetření na žádance nenajdete, neváhejte je do žádanek připsat – zajistíme správnou preanalytickou, analytickou i postanalytickou fázi zpracování vzorku a distribuci výsledku k Vám. 

nahoru